1st Scratch J Sneddon Milnathort & F Sneddon  Leven Thistle 80  bih

2nd Scratch F Millar Carnoustie Caley & R Reyner Carnoustie 80

1st Handicap A MacKinnon Grange &  G Lees Hamilton 69.6                                 

2nd Handicap A Watt Grange & A Watt Broughty 70

3rd Handicap M Manns Linlithgow & D Manns New Club St. Andrews 70.8

4th Handicap E Miller Grange & R Miller Grange 71.6 bih

5th Handicap P Fraser Peterculter & P Guthrie Murcar 71.6